Vấn thế gian tình là gì- Văn án!

Vấn thế gian tình là gì?

Tác giả: Vainy

Thể loại: Hiện đại, thanh văn, cường công cường thụ (Chắc thế =____=)

Tình trạng : 27 chương hoàn.

Paring: Trầm Kiêu X Phiền Sở Thiên.

Một tác gia tính tình lạnh lùng quỷ dị,

Thầm nghĩ muốn hảo hảo bình thản mà sống.

Một kẻ là con một người bán rong,

Luôn mong chu du mạo hiểm.

Cũng không phải cự tuyệt ái tình

Tình cờ gặp nhau rồi lúc sau quen biết.

Ba phần ám muội hai phần khiêu khích.

Tâm động là thật, là yêu? còn cách rất xa

Hỏi thế gian tình là gì?

Này, chính là….

4 thoughts on “Vấn thế gian tình là gì- Văn án!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s