Thông báo !

Ta thi, tạm ngưng edit tới hết 5/6, xin lỗi mọi người nha, tính vừa thi vừa làm nhưng già rùi ham không nổi =))

Advertisements

2 thoughts on “Thông báo !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s